پروژه های ابارا


نام پروژه:

موزه ورزش


 شهر:

تهران


کارفرما:

شرکت کار و اندیشه


محصولات مورد استفاده:

چيلر جذبی شعله مستقیم


توضیحات پروژه:

2 دستگاه چيلر جذبی شعله مستقیم به ظرفيت كلي 420 تن برودتي – مدل 2*RCD-L021 - تهران