پروژه های ابارا


نام پروژه:

هتل پارسیان استقلال


شهر:

تهران


کارفرما:

شرکت کار و اندیشه


 محصولات مورد استفاده:

چيلر جذبی شعله مستقیم


 توضیحات پروژه:

1 دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم به ظرفیت 400 تن برودتی – مدل 1*RCD-L040 – تهران