پروژه های ابارا


نام پروژه:

فرودگاه بین المللی امام خمینی


شهر:

تهران


کارفرما:

شرکت کار و اندیشه


محصولات مورد استفاده:

چيلر جذبی شعله مستقیم


توضیحات پروژه:

3 دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم به ظرفیت کلی 2100 تن برودتی – مدل 3*RCD-L070 – تهران
2 دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم به ظرفیت کلی 360 تن برودتی – مدل 2*RCD-L018 – تهران
2 دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت کلی 500 تن برودتی -  2*SDC-U250 – تهران