پروژه های ابارا


نام پروژه:

هتل بزرگ فردوسی


 شهر:

تهران


کارفرما:

شرکت کار و اندیشه


محصولات مورد استفاده:

چیلر های جذبی


توضیحات پروژه:

1 دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم به ظرفیت 180 تن برودتی - مدل 1*RCD-L018 - تهران
3 دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت كلی 600 تن برودتی - مدل 3*SDC-U200 - تهران