پروژه های ابارا


نام پروژه:

وزارت جهادو كشاورزي تهران


شهر:

تهران


کارفرما:

شرکت کار و اندیشه


محصولات مورد استفاده:

چيلر جذبی شعله مستقیم


توضیحات پروژه:

 3 دستگاه چيلر جذبی تك اثره بخار به ظرفيت کلی 1410 تن برودتي – مدل  3*16JH-047- تهران