پروژه های ابارا


نام پروژه:

 مجتمع اسكان


شهر:

تهران


کارفرما:

شرکت کار و اندیشه


محصولات مورد استفاده:

چيلر جذبی شعله مستقیم


توضیحات پروژه:

2 دستگاه چيلر جذبی شعله مستقیم به ظرفيت کلی 1400 تن برودتي - مدل 2*RCD-L070 - تهران
1 دستگاه برج خنک کننده به ظرفيت 1000 تن برودتي - مدل 1*SDC-U1000 - تهران