پروژه های ابارا


نام پروژه:

تعاوني مسكن نظام پزشكي (دارآباد)


شهر:

تهران


کارفرما:

شرکت کار و اندیشه


محصولات مورد استفاده:

چيلر جذبی شعله مستقیم


توضیحات پروژه:

2 دستگاه چيلر جذبی تک اثره بخار به ظرفيت کلی 940 تن برودتي مدل 2*16JH-047 - تهران