پروژه های ابارا


نام پروژه:

دانشگاه امير كبير (پلي تكنيك)


شهر:

تهران


کارفرما:

شرکت کار و اندیشه


محصولات مورد استفاده:

چيلر جذبی شعله مستقیم


توضیحات پروژه:

2 دستگاه چيلر جذبی شعله مستقیم به ظرفيت كلي 200 تن برودتي - مدل 2*RCP-G010 - تهران
2 دستگاه چيلر جذبی شعله مستقیم به ظرفيت كلي 300 تن برودتي - مدل 2*RCD-L015 - تهران
2 دستگاه برج خنک کننده به ظرفيت كلي 300 تن برودتي - مدل 2*SDC-U150 - تهران
2 دستگاه برج خنک کننده به ظرفيت كلي 400 تن برودتي - مدل