پروژه های ابارا


نام پروژه:

ایران خودرو


شهر:

تهران


کارفرما:

شرکت کار و اندیشه


محصولات مورد استفاده:

چيلر جذبی شعله مستقیم


توضیحات پروژه:

1 دستگاه چيلر جذبي تك اثره بخار به ظرفيت 570 تن برودتي - مدل 1*16JH-057 - تهران
1 دستگاه چيلر جذبي تك اثره بخار به ظرفيت 470 تن برودتي - مدل 1*16JH-047 - تهران
1 دستگاه چيلر جذبي تك اثره بخار به ظرفيت 410 تن برودتي – مدل1 *16JH-041 - تهران