پروژه های ابارا


نام پروژه:

 مجتمع مسكوني سبحان قیطریه


شهر:

تهران


کارفرما:

شرکت کار و اندیشه


محصولات مورد استفاده:

چيلر جذبی شعله مستقیم


توضیحات پروژه:

4 دستگاه چيلر جذبی تك اثره بخار به ظرفيت کلی 2280 تن برودتي - مدل 4*16JH-057 - تهران
2 دستگاه چيلر جذبی تك اثره بخار به ظرفيت کلی 1760 تن برودتي - مدل 2* 16JH-088- تهران