پروژه های ابارا


نام پروژه:

سیتی سنتر


 شهر:

اصفهان


کارفرما:

شرکت کار و اندیشه


محصولات مورد استفاده:

چیلر های جذبی


توضیحات پروژه:

6 دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم به ظرفیت کلی 9000 تن برودتی