اطلاعات بیشتر در مورد برج خنک کننده ها

در نگاهي ساده نحوه کارکرد برج خنک کننده در چرخه تهويه مطبوع را مي توان اينگونه توصيف كرد. آب خنك وارد چيلر در حال كار شده و گرماي آن را مي گيرد. آب گرم حاصله بوسيله پمپ به برج خنك كننده منتقل شده و در آنجا آب گرم، خنك شده و مجدداً به چيلر باز مي گردد و اين چرخه ادامه مي يابد.

آب گرم در برج خنك به صورت پاشش يا ريخته شدن از بالاي برج به پائين خنك مي گردد.علت خنك شدن آن نيز ساده است. قسمتي از آب در اين روش تبخير مي گردد و گرماي موجود در آب را گرفته و به محيط خارج منتقل مي كند.
اين مكانيسم ساده، پيچيدگي هاي تكنولوژي فراواني در پي دارد تا بتواند با اشغال فضاي كمتر، حداقل هدر رفتن آب، بيشترين ظرفيت انتقال گرمايي، صداي ناچيز حاصل از كاركرد، عدم ارتعاش و انتقال آن به ساختمان، كمترين ميزان مصرف برق، كاركرد مطمئن و طولاني، امكان آسان و ساده تعويض قسمتهاي مستهلك شونده و به خوبی همین کارساده را انجام دهد.
عدم كاركرد مناسب برج خنك كننده كه می توان آن را به رادیاتور در سیستم موتور اتومبیل تشبیه کرد، مي تواند صدمات و زيان هاي جبران ناپذير يا پرهزينه ی، به سيستم تهويه مطبوع مركزي وارد نمايد. براي آنكه برج خنك كننده كه در محيط باز و بي سرپناه نصب شده است طي سالهاي متمادي همچنان كاركرد موثر خود را داشته و پا به پاي چيلر كار كند، مي بايست در ساخت آن به پارامترهاي مختلفي توجه نمود.