اطلاعات بیشتر در مورد چیلرهای جذبی

كاركرد چیلر جذبی همانند كلیه دستگاه های برودتی دیگر بر اساس اصل كلی تبخیر مایع مبرد استوار است. در تمامی سیستم های برودتی با تبخیر مایع مبرد، گرما جذب شده و ایجاد برودت می گردد. هر مایعی با جذب گرمای نهان تبخیر در درجه حرارت ثابت تبدیل به بخار شده و با جذب گرمای محیط، ایجاد برودت می نماید. با توجه به كاهش فشار داخل چیلرهای جذبی به هفت میلیمتر جیوه، آب حدوداً در دمای 7 درجه سانتی گراد به جوش می آید و با جذب گرمای نهان به بخار تبدیل می گردد. چیلر جذبی از چهار قسمت اصلی اواپراتور، ابزربر، ژنراتور و كندانسور تشكیل شده است.
مایع مبرد (آب) توسط پمپ مبرد روی لوله های مسی اواپراتور پاشیده و بخار می گردد، عمل تبخیر در اواپراتور، ایجاد برودت می نماید. بخارهای حاصله توسط لیتیوم بروماید در ابزربر جذب شده و مایع لیتیوم بروماید با جذب رطوبت رقیق می گردد. سپس لیتیوم بروماید رقیق شده توسط پمپ محلول از طریق مبدل به ژنراتور انتقال می یابد. لیتیوم بروماید در ژنراتور حرارت داده شده و تغلیظ می گردد، این حرارت می تواند بوسیله مشعل، آب داغ و یا بخار باشد، سپس به علت وجود اختلاف فشار بین ژنراتور و ابزربر، تحت تأثیر نیروی ثقلی به ابزربر باز می گردد. از طرفی، بخار حاصله از ژنراتور در كندانسور دستگاه توسط آب برج خنك كننده، تقطیر و مجدداً به اواپراتور برمی گردد و سیكل برودتی دستگاه به همین نحو تكرار می شود. چیلرهای جذبی با توجه به چرخه كار آنها به دو دسته تك اثره و دو اثره تقسیم می شوند:


انواع مدل های چیلرهای جذبی ابارا

                         
 چیلر جذبی تک اثره با تغذیه آب گرم
مدل RCH
 چیلر جذبی دو اثره شعله مستقیم
مدل RCP
 چیلر جذبی دو اثره شعله مستقیم 
مدلRGD
 چیلر جذبی تک اثره با تغذیه بخار و آب داغ
مدل 16JH
                                                                                                                                                                                                                                                      
چیلر جذبی دو اثره بخار
مدل RCW
چیلر جذبی دو اثره بخار
مدل RAW
چیلر جذبی دو اثره بخار
مدل RFW

چيلرهاي جذبي تک اثره بخار و آب گرم

چيلرهاي جذبي تك اثره ابارا

چيلرهاي جذبي تك اثره در سه نوع بخار، آب داغ و آب گرم توليد مي شوند و داراي سيستم كنترل رله اي-مكانيكي با ضريب عملكرد 7/ 0 تا 75 / 0 و كي ژنراتور مي باشند. در صنايعي كه بخار مصرف مي نمايند انرژي بخار، پس از مصرف كم شده و به آب گرم تبديل مي شود كه مي توان از آن جهت توليد انرژي مورد نياز چيلر جذبي استفاده کرد.

كاربرد چيلرهاي جذبي آب گرم

کاربرد چیلر های جذبی آب گرم در صنایعی كه در فرآيند توليد و عمليات در حال انجام آنها از آب براي خنك كردن سيستم استفاده مي شود، بدلیل تولید اجتناب ناپذير و بدون هزينه آب گرم، توجيه اقتصادي دارد. در ساير پروژه ها با توجه به نياز موتورخانه به تجهيزات توليد آب گرم (ديگ هاي آب گرم، پمپ، لوله كشي، عايق كاري و ... )، و متعاقباً هزينه هاي تعميراتي تجهيزات، افت انرژي حرارتي و مصرف مضاعف انرژي براي تهيه آب گرم، استفاده ازاین نوع چیلر توجيه اقتصادي ندارد. در واقع بدون نياز به واسطه اي مانند آب گرم امكان استفاده از انرژي گرمايي به صورت مستقيم وجود دارد كه فاقد هر نوعي از هزينه ها مذكور مي باشد.

نحوه كاركرد چيلرهاي جذبي آب گرم

محلول ليتيوم برومايدِ رقيق شده بعد از محفظه ابزربر به ژنراتور وارد شده و توسط منبع گرمايي دستگاه (بخار يا آب داغ و يا آب گرم) گرم مي شود و پس از تغليظ، مجدد به ابزربر بازگردانده شده و بخارهاي آب جدا شده از ليتيوم برومايد در فرآيند تغليظ نيز از روي ژنراتور به كندانسور منتقل و تقطير مي شود.

مدل 16JH ( ظرفيت 100 تا 1500 تن برودتي )
با تغذيه بخار يا آب بالاي 100 درجه سانتيگراد
16JH  
مدل RCH ( ظرفيت 45 تا 360 تن برودتي )
RCH